• بررسی روشهای تحلیلی- تجربی پیش بینی چقرمگی شکست و تعیین ضخامت لازم برای حصول کرنش صفحه ای و تنش صفحه ای خالص

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2551
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در مقاله حاضر، با جایگذاری خواص کششی و انرژی ضربه در فرمولهای مرتبط با چقرمگی شکست، برای فولادهای d6a و d6av، مقادیر kic و نیز حداقل ضخامت لازم برای حصول حالت کرنش صفحه ای و تنش صفحه ای خالص و نیز تاثیر ضخامت بر روی رفتار kc پیش بینی شده است و نتایج، با مقادیر تجربی حاصل از آزمایش چقرمگی شکست نمونه های ct مطابق استاندارد astm e399 مقایسه گردید. نتایج بررسیها تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی با محدوده استحکام تسلیم mpa 1780-1420 نشان داد که برای پیش بینی چقرمگی شکست، فرمول هان- روزنفیلد از دقت بیشتری نسبت به فرمول رولف- بارسوم برخودار است و جهت تصحیح نتایج فرمول رولف- بارسوم، کاهش ضریب مربوطه پیشنهاد می شود. همچنین پیش بینی با ضخامت 5/7 میلیمتر با چقرمگی شکست کرنش صفحه ای خالص 80mpaöm، و ضخامت 32/0 میلیمتر با چقرمگی شکست تنش صفحه ای خالص mpaöm158، و پیش بینی تاثیر ضخامت بر روی رفتار kc فولاد d6a، با استحکام تسلیم mpa1420، تطابق قابل قبولی را با نتایج تجربی آزمایش استاندارد astm e399 نشان دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها