• طراحی مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله، مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات ارائه می شود. مدل تحقیق براساس بررسی مدل های ارزیابی فناوری و جایگاه یابی فناوری بواسطه تحلیل ثبت اختراع و کاربرد شبکه عصبی و منطق فازی در برنامه ریزی استراتژیک پیشنهاد شده است. با توجه به عواملی مانند رفع عدم شناخت مدیران و تصمیمگیران به شکافهای فناوری موجود و حل تعارضات تصمیمگیری آنان دسترسی به مدل ارزیابی فناوری اهمیت بسیاری دارد. علاوه بر آن، ثبت اختراع و دادههای مربوط به آن از منابع مهم بررسی روندهای فناوری است. تکنیک شبکه عصبی فازی برای مدلسازی استراتژی های فناوری از طریق نرم افزارmatlab استفاده می شود. مدل در حوزه فناوری های نوین صنعت پتروشیمی ایران از طریق متوسط خطای آزمون و متوسط خطای یادگیری ارزیابی می شود که نتیجه آزمون را مطلوب نشان می دهد. در این تحقیق با بررسی ادبیات موجود در حوزه ارزیابی فناوری و ثبت اختراع، شاخص های ثبت اختراع شناسایی، دسته بندی و براساس ماتریس جذابیت امکان و تکنیک شبکه عصبی فازی مدل پیشنهاد می شود. داده ها نیز بواسطه چهل محقق در شرکت های تابعه صنعت پتروشیمی که در حوزه های مشخص شده فناوری ها تحقیق می کنند و دانش آن حوزه ها را دارند با روش سرشماری گردآوری می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم