• ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1134
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پدیده ی روانگرایی، که عموماٌ در خاکهای ماسه ای شل اشباع رخ می دهد از اهمیت بسزایی در جابجایی های مخرب زمین در حین زلزله برخوردار است. روشهای متعددی برای شناسایی وارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از این پدیده پیشنهاد گردیده است که یکی از این روشها، به کارگیری روش پیش بینی جابجاییهای روانگرایی است. استفاده از ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک روش تکنیک محاسباتی نرم در علوم مهندسی از جمله ژئوتکنیک در سالیان اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مدلسازی ماشین بردار پشتیبان از یکسری داده های شواهد تاریخی بر مبنای 18 رکورد زلزله و جابجاییهای اندازه گیری شده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی در مقایسه با نتایج بدست آمده از شواهد تاریخی تطابق خیلی مناسبی را نشان داده که استفاده از این روش را تضمین می کند. در انتها نتایج با سایر روابط ادبیات فنی گذشته مقایسه گردید که افزایش دقت این روش نسبت به روشهای قبلی را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها