• بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل، بررسی موردی در شهربابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1461
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه به منظور بهسازی زمین های سست روش های متنوعی به کار می رود. یکی از مناسب ترین روش ها، استفاده از میکروپایل است که کاربرد آن به دلیل طول و قطر کم، کاهش هزینه های اجرایی، آسانی نصب و قابلیت اجرا در زمین های محدود در حال افزایش است. در این مقاله با مطالعه موردی،  تاثیرات کاربرد ریزشمع بر بهبود خاک شهر بابل، با استفاده از نرم افزار المان محدود  plaxis مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ریزشمع هایی با طول و قطر مختلف در plaxis، با در نظرگرفتن سطح مشترک خاک و ریزشمع و با دو اندازه مش (ریز و درشت) مدل سازی شدند. سپس ظرفیت باربری و نشست خاک بابل که عمدتاٌ مخلوطی از ماسه به همراه لای می باشد، یکبار با حضور ریزشمع و بار دیگر بدون آن، محاسبه و آنالیز شد. نتایج آنالیزها بیانگر تاثیر در نظر گرفتن اندرکنش خاک-ریزشمع و مدل کردن سطح مشترک خاک-ریزشمع و اندازه مش در کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری خاک زیر پی می باشد. در انتها، نتایج تحلیل ظرفیت باربری و نشست قبل و بعد از اجرای میکروپایل بصورت مقایسه ای نشان داده شده اند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها