• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1135
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   قاب مهاربندی شده همگرا (cbf) از جمله سیستم های مؤثر سازه ای معمول است. زمانی که طراحی به روش الاستیک صورت می گیرد، جابجایی بیش از حد طبقه بعد از کمانش اعضای مهاربند منجر به شکستگی های اولیه اعضای مهاربند می شود. طراحی پلاستیک بر اساس سطح عملکرد رفتار غیر الاستیک سیستم را در روند طراحی در نظر می گیرد. روش pbpd از تغییر مکان هدف انتخاب شده و مکانیزم تسلیم به عنوان معیارهای اصلی طراحی استفاده می کند. برش پایه طراحی از رابطه تعادل بین کار مورد نیاز برای ایجاد تغییرمکان یک طرفه سازه تا رسیدن به جابجایی هدف و انرژی داخلی محاسبه می شود. در تحقیق حاضر، طراحی دو قاب 3 و 5 طبقه با سیستم سازه ای cbf به روش pbpd صورت گرفته است. عملکرد لرزه ای قاب ها تحت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. منحنی های پوش آور بدست آمده از بارهای جانبی متفاوت رسیدن به مقاومت نهایی بیش از مقاومت مورد انتظار در جابجایی هدف را از خود نشان می دهند. همچنین مکانیزم تسلیم هدف طی عملیات پوش تا رسیدن به جابجایی هدف رخ می دهد. تحلیل دینامیکی غیر خطی با استفاده از رکوردهای مربوط به شهر لس آنجلس انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی نشان می دهد متوسط ماکزیمم جابجایی طبقات کمتر از جابجایی هدف در سطح خطر مورد بررسی می باشد و توزیع خسارت در کل سازه یکنواخت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها