• بررسی میزان اجرای الزامات نظام فنی اجرائی کشور (مطالعه موردی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1011
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نظام فنی اجرایی به مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اطلاق می شود. پایش و اندازه گیری استقرار سامان های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها، هدفی دائمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه حل های انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق می شود. در این پژوهش، ضمن بررسی اسناد مربوطه، با بررسی واقعی شرایط موجود، وضعیت بکارگیری الزامات نظام فنی اجرایی کشور در پروژه های مدرسه سازی استان سمنان (پروژه های در مرحله پدیدآوری و بهره برداری) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به یافته های پژوهش، مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژه های در دست اجرا با میانگین 3.21 اندکی بیشتر از متوسط ارزیابی شده است (در سیستم کمی رده بندی 1 تا 5). همچنین مجموع مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژه های در دست بهره برداری با میانگین 3.34 بین متوسط تا خوب ارزیابی شده است. در مجموع، مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در کلیه پروژه ها میانگین 3.27 شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها