همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آرامسازی با دارو درمانی روی کیفیت زندگی و علائم سندرم روده تحریک پذیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 865
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  درمان دارویی و روانشناختی تا حدودی در بهبود کیفیت زندگی و علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه و اثربخشی دارو درمانی توأم با آرام سازی و دارو درمانی تنها در کیفیت زندگی، میزان و شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با علائم غالب اسهال بوده است. نوع پژوهش در این مطالعه، تجربی و به روش کارآزمایی بالینی بود که به صورت پیش آزمون با گروه کنترل اجرا شد. تعداد نمونه ها 64 بیمار با سندرم روده تحریک پذیر (ibs) با علائم غالب اسهال بودند که بر اساس ملاک های تشخیصی رم (rome)iiiانتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه درمانی توأم با آرامسازی و دارو درمانی تنها تقسیم بندی شدند. اختلاف معنی داری در کیفیت زندگی بین دو گروه دارو درمانی توأم با آرامسازی و دارودرمانی تنها، هم در مرحله بعد از درمان و هم در مرحله پیگیری به دست آمد (p<0.05). در خصوص میزان و شدت علائم سندرم روده تحریک پذیر اختلاف معنی داری در مرحله بعد از درمان بین دو گروه به دست آمد (p<0.05). اما این اختلاف در مرحله پیگیری معنی دار نبود (p>0.05). ترکیب درمان دارویی توأم با آرامسازی می تواند در بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با علائم غالب اسهال موثر باشد اما عدم استمرار در این نوع درمان منجر به عود علائم بیماری می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها