• بررسی اولویت معلمان برای آموزش ضمن خدمت و مطالعه تجربه آموزش ضمن خدمت با رویکرد آمیخته ( رویکرد کمی فرایند تحلیل شبکه ای و رویکرد کیفی پدیدارشناسی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/30
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی اولویت معلمان برای آموزش ضمن خدمت و مطالعه تجربه آموزش ضمن خدمت با رویکرد آمیخته ( رویکرد کمی فرایند تحلیل شبکه ای و رویکرد کیفی پدیدارشناسی)

  فرایند آموزش و بهسازی از فعالیت یشرفت و بالندگی هر کشور به انسانهای آن کشور بستگی دارد. کیفیت نظام آموزش ضمن خدمت معلمان به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای تحول آفرین در نظام آموزشی، نحوه و میزان یادگیری و توسعه مهارت های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. روش های تحقیق آمیخته به عنوان رویکردی از روش های کمی و کیفی موقعیتی را برای پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن می توانند روش های به کار گرفته شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند.

  در این مقاله فرایند تحلیل شبکه ای و کاربرد آن در اولویت انتخاب معلمان برای شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت مورد مطالعه قرار گرفت و سپس برای مطالعه کیفی، قبل از شروع مصاحبه کتبی، مطالبی در مورد طرح پژوهش، نتایج بررسی پژوهش، به همراه اهداف پژوهش و توضیح کوتاه در مورد رویکرد پدیدارشناسی جهت مطالعه و اطلاع و آماده بودن معلمان، به معلمان توضیح داده شد و تجربه زیسته معلمان از آموزش های ضمن خدمت به صورت برگزاری کارگاه ها و کارگروه های مشارکتی مورد مطالعه قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها