• تاثیرتخلیه پساب دستگاه های آب شیرین کن جزیره کیش بر ماکرو بنتوزهای محدوده تحت اثر پساب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مطالعه به منظور بررسی اثر خروجی پساب دستگاه های آب شیرین کن بر ماکروبنتوزهای محدوده تحت اثر آن در جزیره کیش انجام شد. نمونه ها تا محدوده 250 متری دور از نقطه خروجی پساب و عمق 7 متری جمع آوری شد، اندازه گیری پارامترها در سطح و عمق آب نیز صورت گرفت. مطالعه بررسی تنوع و فراوانی نشان داد 6 گروه از ماکروبنتوز ها شامل جلبک های پر سلولی، فورامینی فرا، نرمتنان، پرتاران، سخت پوستان و خارپوستان حضور داشتند که درصد فراوانی آنها در ایستگاه های نمونه برداری نسبت به کل جمعیت به ترتیب برابر با نرمتنان (دو کفه ای ها و شکم پایان) 59/8درصد، پرتاران با 27/7 درصد، فورامینی فورا با6/4 درصد، سخت پوستان 5/9 درصد و خارپوستان 0/2 درصد می باشد، کمترین تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در ایستگاه اول بود که با دور شدن از خروجی، به تدریج افزایش یافتند. به علاوه با محاسبه شاخص های تنوع زیستی شانون و غالبیت برگر- پارکر، گرو های حساس به استرس های محیطی و گروه های پایدار شناسایی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها