• سازو کار جایگیری دایک ها و توسعه ساختار ها در یک رژیم تنش برشی در خاور پهنه گسلی دشت بیاض (خاور ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 990
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این پژوهش به بررسی تکوین عنار ساختاری، ارتباط این عناصر با جایگیری دایک ها با استفاده از پیمایش های صحرایی و تحلیل عکس های ماهواره ای در خاور پهنه گسلی دشت بیاض می پردازد. بررسی تصاویر ماهواره ای و مشاهدات صحرایی، روند چهارگانه گسلی چیره را در منطقه مشخص می سازد. دو روند n-s (t2) و nw-se برای دایک ها قابل تشخیص است که از روند شکستگی های منطقه پیروی می کند. شکستگی های ریدل (r) که وابسته به حرکت گسل می باشد با روند ne-sw با مولفه چپگرد دایک های با روند nw-se قطع کرده و جابه جا کرده اند. دو روند چین خوردگی در منطقه ene-wsw (c2) که عمود بر شکستگی های t2 و روند ناودیس حاتم آباد ne-sw که عمود بر دایک های با روند nw-se می باشد. از سوی دیگر تغییر روند تنش اصلی 1) از nw-se به ne-sw وجود چرخش را اثبات می کند. چرخش در یک سامانه برشی باعث تشکیل شکستگی های کششی و گسل های راستالغز می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها