• بررسی اثر طول بال آبشکن l شکل در قوس 180 درجه بر آبشستگی اطراف آن با استفاده از cche2d

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 691
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله به تاثیر پارامتر هندسی طول بال آبشکن l شکل مستقر در قوس 180 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آن پرداخته شده است. به  این منظور در ابتدا به شناخت مدل عددی و صحت سنجی مدل از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده است. پروفیل عرضی بستر در راستای آبشکن و حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن تیغه ای با عبور دبی های 20، 24 و 28 لیتر بر ثانیه با طول 8، 10 و 12 سانتی متر و در موقعیت 30 درجه قوس جهت صحت سنجی مدل در نظر گرفته شده سپس نتایج مدل برای آبشکن l شکل با نسبت بال به جان 0.25، 0.58 و 0.85 در دبی 20، 24 و 28 ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که در دبی ثابت با افزایش طول بال آبشکن، آبشستگی بیشینه کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها