• اندرکنش دینامیکی دو ترک مجاور تحت اثر امواج در محیط سه بعدی با استفاده از روش المان مرزی دوگانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1052
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مساله انتشار امواج، انعکاس و تفرق آنها در حضور ترک ازمباحث مورد توجه در بررسی های لرزه ای می باشد. بررسی اندرکنش ترکها به صورت پیشرفته تر می تواند به بررسی تاثیرات متقابل فعالیت لرزه ای گسلها بر یکدیگر منتهی گردد. این مساله از اهمیت فراوانی در بررسی خطرات لرزه ای برخوردار است. در این مقاله به بررسی اندرکنش دینامیکی دو ترک مربعی مجاور، در محیط سه بعدی نامحدود، تحت تاثیر امواج طولی و عرضی پرداخته می شود. به منظور بررسی این مساله از روش المان مرزی دو گانه در محیط الاستیک و در فضای زمانی استفاده شده است. نتایج به صورت ضرایب شدت تنش بیان شده اند. برای محاسبه این ضرایب از روش بازشدگی عرض ترک استفاده شده است. پاسخ ها، نمایانگر تاثیر اندرکنش ترک ها بر ضریبهای شدت تنش می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها