• تخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها در کانال های باز و جریان های سطحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 998
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  درک خودپالایی و از بین رفتن آلودگی در رودخانه ها جهت کنترل موثر آلودگی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اختلاط عرضی آلاینده در کانال های باز مسلماً از اهمیت بیشتری نسبت به اختلاط طولی برخوردار است. تلاش های بسیاری جهت برقراری رابطه ای بین ضریب اختلاط عرضی و پارامترهای کانال و جریان مانند عرض، عمق، سرعت برشی، فاکتور اصطکاک و انحنای کانال انجام گرفته است. با هدف ساده سازی پیش بینی ضریب اختلاط عرضی، در این تحقیق، رابطه ای در برگیرنده پارامترهای موثر بر ضریب اختلاط عرضی با استفاده از آنالیز ابعادی ارائه شده است. به منظور بررسی میزان تاثیر هر یک از پارامترهای موثر از نرم افزار آماریminitab ، بهره گرفته شد. نتایج نشان داد پارامترهای موثر بر ضریب اختلاط عرضی، ضریب زبری و نسبت عرض به عمق می باشند. از آنالیز حساسیت صورت گرفته مشخص شد تاثیر نسبت عرض به عمق بر ضریب اختلاط عرضی بیشتر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها