• اهمیت انتخاب شتاب نگاشت در پاسخ لرزه ای سیستم های ثانویه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 1119
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مطالعات صورت گرفته روش هایی از جمله روش طیف پاسخ طبقه برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای ثانویه ارائه گردیده است. این روش بر مبنای انجام تحلیل تاریخچه زمانی می باشد. از موارد تاثیر گذار در این تحلیل انتخاب شتاب نگاشت های مناسب است. این عمل معمولا با انطباق میانگین طیف شتاب نگاشت ها بر طیف هدف طراحی صورت می گیرد. در این نوشتار برای سازه با زمان تناوب 1.21 ثانیه، شتاب نگاشت ها در دسته های مختلف برای تعداد هفت و پانزده، طبق طیف هدف انتخاب و طیف پاسخ طبقه متناظر محاسبه شده است. نتایج حاصل در این مطالعه وجود پراکندگی و تفاوت غیرقابل چشم پوشی در پاسخ سازه را نشان می دهند. با توجه به نتایج حاصل این پرسش که "استفاده از کدام دسته ی شتاب نگاشت ها برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی با فرض ثابت بودن سطح خطر، نوع طیف هدف و تعداد شتاب نگاشت برای محاسبه ی طیف پاسخ طبقه مناسب است؟" مورد توجه قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها