• بررسی عددی عوامل موثر برمکانیزم شکست و فشار سینه کار در تونلسازی مکانیزه سپری با سپر فشار تعادلی خاک (epb)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امرزه تونلسازی مکانیزه سپری با سپر متوازن خاک و استفاده از دستگاه های ماشین حفار epb گسترش یافته است. در این روش حفاری مهم ترین موضوع تعیین فشار لازم برای پایداری سینه کار است. برای تعیین فشار لازم برای پایداری سینه کار محققین بسیاری روشهای تقریبی ارائه کرده اند، که اساس همه روشها در نظر گرفتن یک مکانیزم شکست و استفاده از روشهای مختلف حدی می باشد. همچنین عوامل بسیاری در مقدار این فشار موثر می باشند. نوع خاک و ارتفاع خاک روی تونل و فشار آب از مهمترین عوامل موثر بر فشار وارد بر سینه کار می باشند. در این پژوهش تاثیر این عوامل بر مکانیزم شکست و مقدار فشار لازم با استفاده از نرم افزار plaxis 3d tunnel بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها