• ارائه مدل اولویت بندی توسعه و احداث شبکه معابر شهری بر اساس معیارهای ترافیکی، زیست محیطی و اقتصادی با روش تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 752
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  احداث زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری شامل شبکه معابر شهر، تقاطعات همسطح و غیرهمسطح و تجهیزات مختلف مدیریت و کنترل ترافیک از جمله راهکارهای بهبود وضعیت حمل و نقلی محسوب می شوند. یکی از مهمترین زیرساخت های مرتبط با حمل و  نقل شهری، شبکه معابر شهری است که در طرح های فرادست به ویژه طرح تفصیلی تصویب شده و در برنامه عمرانی شهرداری ها قرار می گیرد. صرفنظر از نیازهای کالبدی و اجتماعی، توجه به معیارهای ترافیکی، اقتصادی و زیست محیطی نیز در اولویت بندی گزینه ها ضروری بنظر می رسد. لذا در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای شاخص های ترافیکی، اقتصادی و زیست محیطی، اولویت اجرایی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی برای توسعه و احداث شبکه معابر ارائه گردد. نتایج مدل نهایی بر اساس معیارهای لحاظ شده نشان می دهد که اول: شهر تهران نیازمند احداث بزرگراه های جدید مخصوصاً در مناطق شرقی است. دوم: احدث تونل الزاماً یک راهکار مناسب در مقابل سایر راهکارها چون تعریض یا احداث مسیر نمی باشد. سوم: در محدوده مرکزی شهر احداث معابر جدید چندان مطلوب نمی باشد. چهارم: گزینه های احداث در مقایسه با گزینه های تعریض عمدتاً دارای اولویت بالاتری هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها