• بررسی رفتار ورقهای اتصال میانی در بادبندهای هشتی هم محور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 883
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بادبندها به عنوان عناصر مقاوم در برابر بارجانبی از جمله زلزله در انواع مختلف ساختمانها به کار می روند. یکی از مسائل مهم در این خصوص نوع اتصالات بادبندهای هشتی در محل اتصال به تیرها می باشد. تاکنون مطالعات زیادی بر روی صفحات اتصالات میانی بادبندهای هشتی صورت گرفته است. در این مقاله به نحوه مدلسازی این اتصال و هماهنگ سازی با نتایج تحقیقات آقای ژانگ و همکاران پرداخته شده است. در این تحقیق از تحلیل استاتیکی غیرخطی در نرم افزار آباکوس استفاده گردیده است که مقاطع بادبندها i شکل مدلسازی شده و ورقهای بادبندی با ضخامت مشخص به کار رفته است. با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل ها که شامل رفتار هیسترزیس گاستپلیت می باشد این رفتار با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید و صحت انجام تحقیق توسط نرم افزار آباکوس بررسی گردید. برای بدست آوردن عملکردی مناسب برای این اتصالات 5 نمونه مختلف مدل شد و از نظر شکل پذیری و مقاومت با هم مقایسه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها