• شمارش cd8 ,cd4 ,cd3 و نسبت cd4/cd8 در مخاط سینوس و میزان ige سرم افراد بالغ مبتلا به سینوزیت مزمن تحت عمل جراحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه به منظور بررسی سلول های ایمنی، شمارش cd8 ,cd4 ,cd3 و نسبت cd4/cd8 در مخاط سینوس و ige سرم افراد بالغ مبتلا به سینوزیت مزمن که به بخش گوش و حلق و بینی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) مراجعه کرده و تحت عمل جراحی آندوسکوپی سینوس قرار گرفته بودند، صورت گرفت و با افراد سالم، مقایسه شد. در این مطالعه 3 گروه تحت مطالعه قرار گرفتند که عبارت بودند از: گروه اول (28 نفر) که سینوزیت مزمن داشتند و ige سرم آنها بالاتر از میزان طبیعی بود، گروه دوم (45 نفر) که سینوزیت مزمن داشتند و ige سرم آنها در حد طبیعی بود و گروه سوم (10 نفر) که به عنوان گروه شاهد (بدون سینوزیت مزمن و با ige طبیعی) وارد مطالعه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان ابتلا به سینوزیت مزمن در افرادی که ige سرم بالاتر از حد طبیعی داشتند، بیش از افراد طبیعی بوده است(p=0.012). همچنین در زنانی که ige بالاتر از 100iu/ml داشتند، خطر ابتلا به سینوزیت مزمن نسبت به مردان بیشتر بود (p=0.05, or=2.8). از نظر سلول های ایمنی هیچ گونه ارتباطی بین متوسط سلول های cd8 ,cd4 ,cd3 و نسبت  cd4/cd8با سن و میزان ige سرم مشاهده نگردید. همچنین در مقایسه ای که بین سلول های ایمنی در ناحیه ای از مخاط سینوس (سینوس اتمویید، سینوس ماگزیلاری و مخاط حفره بینی) انجام شد، نسبت cd4/cd8 در مخاط حفره بینی بیش از سینوس اتمویید (2.6 در برابر 1.9) و در اتمویید بیش از سینوس ماگزیلاری بود (1.9 در برابر 0.9). همچنین سلول های cd8 در سینوس ماگزیلاری بیش از اتمویید و حفره بینی مشاهده شد اما از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. تعداد سلول های cd3 در مخاط حفره بینی و سلول های cd4 در سینوس اتمویید بیشتر از 2 ناحیه دیگر بود. همچنین گروهی که مبتلا به سینوزیت مزمن با پولیپ بینی بودند در مقایسه با گروهی که سینوزیت مزمن داشته و فاقد پولیپ بودند، سلول های cd4 بیشتری داشتند و این اختلاف معنی دار بود (p=0.002). به طور کلی نتایج این بررسی و بررسی های انجام شده نشان می دهد که یک پاسخ التهابی قوی در سینوس ها وجود دارد که این پاسخ ها در نواحی مختلف سینوس ها یکسان نیست. این یافته ها در طراحی روش های جدید درمانی در سنوزیت مزمن آلرژیک می تواند مفید باشد و به نظر می رسد برای به دست آوردن نتایج دقیق تر مطالعات وسیع تر با جزییات بیشتر مورد نیاز می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها