• بررسی اثر تجویز کلسیم مکمل روی کاهش میزان فشار خون ناشی از حاملگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 525
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز کلسیم روی کاهش میزان فشار خون ناشی از حاملگی (pih) بوده است. این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی (randomized clinical trial) روی 400 خانم حامله پریمی گراوید انجام شد و طی آن بیماران به صورت تصادفی و یک در میان در 2 گروه آزمایش (200 نفر) و شاهد( 200 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمایش از هفته 20 حاملگی کلسیم به صورت گلوکونات کلسیم روزانه 2 گرم تجویز گردید و تمام بیماران ماهانه تا هفته 28 حاملگی سپس هر 2 هفته 1 بار تا هفته 36 حاملگی و بعد به صورت هفتگی تا زمان زایمان و تا 24 ساعت پس از زایمان کنترل شدند و میزان بروز pih، زایمان زودرس و سزارین در 2 گروه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، بیماران 2 گروه از نظر سن، وزن، شاغل بودن و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی داری نداشتند. دو نفر از افراد گروه شاهد و 6 نفر از گروه آزمایش که جهت کنترل مراجعه نکرده بودند از مطالعه حذف گردیدند. ده نفر از 198 زن حامله در گروه شاهد (5.05%) و 4 نفر از 194 زن حامله در گروه آزمایش (2.06%) دچار pih شدند که اختلاف بین 2 گروه  معنی دار بوده است (p<0.01). از نظر میزان زایمان زودرس و میزان سزارین بین 2 گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت تجویز مکمل کلسیم میزان فشار خون ناشی از حاملگی را کاهش می دهد بنابراین با مصرف کلسیم شاید بتوان میزان بروز این عارضه مرگ بار حاملگی را کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم