• اثر فاصله جانبی شمع ها بر ضریب کاهش گروه شمع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 844
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روش های مختلفی برای بررسی رفتار شمع و گروه شمع تحت بار جانبی ارائه شده است. از جمله این روش ها می توان به روش ریس (آنالیز (p-y اشاره نمود. بدلیل وجود اثر گروه، منحنی p-y بدست آمده برای تک شع و گروه شع متفاوت می باشند. یکی از روش های بدسب آوردن منحنی p-y گرو شمع، اصلاح منحنی p-y تک شمع می باشد. این اصلاح توسط ضریب کاهش گرو (group reduction factor) انجام می شو.، که این ضریب به کل منحنی p-y خاک اعمال می شود. روند کار به این صورت است که ابتدا مدل سازی عددی گروه شمع در نرم افزار flac3d صورت می گیرد و سپس با مدل سازی همان گروه شمع در نرم افزار group و مقایسه نتایج، ضریب کاهش گرو شع موردنظر بدست می آید. از جمله عواملی که در گرو شع موثر هستند می توان به نسبت فاصله شمع ها به قطر شمع، مفصلی یا گیردار بودن سر شمع، زاویه اصطکاک خاک و تعداد شمع های گرو اشاره کرد. در اغلب پژوهش ها به بررسی تاثیر فاصله شمع ها در راستای بار جانبی بر ضریب کاهش ررو پرداخته شده است. در این مقاله به برر سی اثر فاصله شمع ها در راستای عمود بر بار جانبی (edge effect) و زاویه اصطکاک خاک بر ضریب کاهش گرو شمع پرداخته شده است. نتایج حاصل از صحت سنجی نرم افزار و نتایج حاصل از آزمایش واقعی تطابق کافی با یکدیگر دارند و به همین دلیل تایج حاصل معتبر می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم