• مقایسه عددی عملکرد دیواره های میخکوبی شده و سیستم ترکیبی میخکوبی و شمع نگهبان در گودبرداری های عمیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 543
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از روش هایی که بمنظور اجرای گودبرداری های عمیق در سال های گذشته کاربرد فراوانی داشته است روش میخکوبی می باشد. همچنین می توان جهت حصول نتایج بهتر، از سیستم ترکیبی میخکوبی و شمع نگهبان در سیستم حفاظت از دیواره ی گودبرداری ها استفاده نمود. به این منظور در این مقاله مدلسازی عددی در نرم افزار plaxis 3d و مقایسه رفتار این دو سیستم سازه نگهبان انجام شده است. ابتدا مدل عددی ساخته شد و طی مقایسه با نتایج سایر محققین صحت و دقت مدل مذکور اثبات گردید. سپس مدل های گودهایی به اعماق 20، 15 و 10 متر در خاکی با مشخصات فیزیکی و مکانیکی ارائه شده در گزارش آزمایشگاه ژئوتکنیک یکی از مناطق شهر مشهد ساخته شده است. معیار گسیختگی خاک برای این مدلسازی خاک سخت شونده در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر شکل های جانبی و نشست زمین در روش ترکیبی به مراتب کمتر از سیستم میخ کوبی می باشد همچنین نیرو های بوجود آمده در میخ ها در روش ترکیبی بیشتر از نیرو های بوجود آمده در آنها در سیستم ساده ی میخ کوبی می باشد که نشان از بهره وری بالای سیستم ترکیبی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها