• تاثیر نیکوتین و کوتینین بر حساسیت ldl نسبت به اکسیداسیون و گلیکوژیلاسیون هموگلوبین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: نیکوتین به عنوان ترکیب اصلی سیگار، نقش مهمی در پیشرفت بیماری های قلبی-عروقی و سرطان ریه دارد.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین اثرات نیکوتین و متابولیت آن کوتینین بر میزان حساسیت ldl به اکسیداسیون و گلیکوزیلاسیون هموگلوبین انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1381 در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان به روش in vitro انجام شد. تاثیر غلظت های 10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر نیکوتین و کوتینین بر میزان گلیکوزیلاسیون هموگلوبین با روش کالری متریک اندازه گیری شد. حساسیت ldl نسبت به اکسیداسیون نیز با روش regnstrom تعیین شد. داده ها با آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: نیکوتین و کوتینین اکسیداسیون ldl وابسته به مس را مهار می کردند، ولی میزان گلیکوزیلاسیون هموگلوبین را افزایش می دادند. نیکوتین در غلظت های های (10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر) میزان گلیکوزیلاسیون را به تربیت 25%، 32% و 47% افزایش داد و کوتینین نیز در غلظت های نهایی (10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر) به ترتیب 8%، 10% و 12% گلیکوزیلاسیون را افزایش داد.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت یکی از مهم ترین علل افزایش وقوع بیماری های قلبی-عروقی در افراد سیگاری گلیکوزیلاسیون هموگلوبین است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها