• یافته های آنژیوگرافیک آسیب های شریانی در ترومای اندامها

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 500
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: امروزه تروما از مشکلات شایع و سومین علت مرگ و میر در جوامع مختلف می باشد .بخش قابل توجهی از صدمات ناشی از تروما، بعلت آسیبهای عروقی است. ایسکمی نسجی (کاهش خونرسانی نسجی) ناشی از آسیب های عروقی از فوریتهای پزشکی تلقی می شود که در صورت تداوم، در طی شش ساعت، ایسکمی برگشت ناپذیر عارض می شود. لذا تشخیص زودرس و درمان سریع آسیب های عروقی حائز اهمیت می باشد. با عنایت به اینکه علل و نوع تروما و همچنین ضایعات حاصله در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته، متفاوت به نظر می رسد، بررسی جامع آسیب های شریانی اندامها با استفاده از آنژیوگرافی- که روش انتخابی در این مورد است- می تواند مفید باشد.

  روش تحقیق: در این مطالعه تمامی بیماران ترومائی که با احتمال آسیب عروقی از تاریخ 86.2.1 لغایت 87.1.31 به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی (ره) تبریز ارجاع داده شده بودند تحت آنژیوگرافی قرار گرفته و یافته ها به روش توصیفی مقطعی بررسی و نتایج با مطالعات مشابه در سایر کشورها مقایسه شده است.

  یافته ها: از کل بیماران، در 75 نفر آسیب عروقی در آنژیوگرافی تشخیص داده شد، که از این بین 93.7% را آقایان و 5.3% را خانمها تشکیل می دادند. شایعترین علت آسیب ها، حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری (93.3%) خصوصاً موتورسیکلت بوده است. شایعترین محل آسیب، ساق پا (62.2%) بوده و همراهی شکستگی در 86.7% بوده است. شایعترین شکستگی همراه شکستگی دوبل ساق (55.4%) بوده است. شایعترین رگ آسیب دیده، شریان تیبیال قدامی (36%) بوده و شایعترین نوع آسیب عروقی هم انسداد کامل شریانی (62.7%) بوده است.

  نتیجه گیری: آسیبهای عروقی در مردان جوان 20 تا 30 ساله شایعتر بوده و عامل اصلی آن ترومای بلانت ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری خصوصاً موتورسیکلت می باشد. شایعترین محل تروما، ساق پا و شایعترین شریان آسیب دیده، شریان تیبیال قدامی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها