• اثر دوزهای مختلف عصاره آبی چای سبز بر ترمیم زخم های باز موش سوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 569
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: با آگاهی از محتوای غنی چای سبز، یافته ها و اهمیتی که تسریع فرآیند التیام زخم دارد و نیز با توجه به انجام نشدن پژوهش علمی در این مورد، در این تحقیق تاثیر عصاره آبی چای سبز بر فرآیند ترمیم زخم های باز پوست موش سوری بررسی شده است.

  هدف: بررسی اثر دوزهای مختلف عصاره آبی چای سبز بر ترمیم زخم های باز موش سوری.

  مواد و روش ها: 32 موش نر نژاد nmri در 4 گروه شاهد (گروه 1) و تجربی (گروه 2-4) با تجویز دوزهای متفاوت 50، 150 و 300 میکرولیتر عصاره چای سبز قرار گرفتند. پس از بیهوش کردن موش ها، زخم پوستی با بانچ 6 میلی متری در پشت آنها ایجاد شد. سپس از همان روز اول بعد از ایجاد زخم، عصاره ی آبی 2 درصد چای سبز در گروه های 2 تا 4 در اطراف محل زخم تزریق شد. موش های گروه شاهد، روزانه با سرم فیزیولوژی تیمار شدند. وسعت زخم و درصد بهبود آن در روزهای اول، چهارم، هفتم و پانزدهم بعد از ایجاد زخم اندازه گیری و همچنین مدت بهبود کامل زخم ارزیابی شد. بافت شناسی دو نمونه از بستر زخم هر موش در روزهای 4، 7 و 15 بررسی و  سلول های فیبروبلاست، ماکروفاژ، نوتروفیل و آندوتلیوم عروقی آن شمارش شد. داده ها به روش طرح تحلیل واریانس عاملی تجزیه و تحلیل آماری شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها