• مقایسه استحکام فشاری سمان های زینک فسفات ariadent, detrey, hoffmann's در دو نسبت پودر به مایع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: برای جلوگیری از شکستن لایه سمان و جدا شدن پروتز لازم است سمانی با استحکام بالا انتخاب شود. استحکام سمان تحت تأثیر نسبت پودر به مایع و نحوه مخلوط کردن است. هدف از این مطالعه ارزیابی استحکام فشاری سه نوع سمان زینک فسفات و بررسی تأثیر اندازه گیری نسبت پودر به مایع سمان به صورت چشمی، بر روی استحکام این سمان ها می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی استحکام فشاری مخلوط سه نوع سمان در دو نسبت پودر به مایع اندازه گیری و مقایسه شد. سمان های زینک فسفات مورد مطالعه از این قرار بود: سمان (asia chemi teb) ariadent, (densply) detrey zinc, (harvard gmbh) hoffmann's. این مطالعه دارای شش گروه و هر گروه شامل ده نمونه بود. نمونه ها مطابق با استاندارد (2003) iso 9917 ساخته شد و به مدت 24 ساعت در آب مقطر 37 درجه سانتیگراد نگهداری گردید. سپس استحکام فشاری آنها توسط ماشین آزمایش کننده (zwick) اندازه گیری شد. برای آنالیز آماری آزمون های tukey, anova مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها: اختلاف معنی داری بین استحکام فشاری نمونه های با نسبت کارخانه و نمونه های با نسبت مصرفی در کلینیک وجود داشت. کمترین استحکام فشاری مربوط به سمان آریادنت با نسبت مصرفی در کلینیک و بیشترین مربوط به سمان hoffmann's با نسبت پیشنهادی کارخانه بود.

  نتیجه گیری: در بین نمونه ها با نسبت مصرفی در کلینیک، سمان hoffmann's دارای بیشترین استحکام فشاری بود. همچنین بیشترین اختلاف بین استحکام نمونه های با نسبت توصیه شده کارخانه و نسبت مصرفی در کلینیک در سمان detrey zinc مشاهده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها