• تامین مالی بهینه بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی در هلدینگ خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 586
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تامین مالی بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در هلدینگ خلیج فارس، انجام رسیده است. روش کلی این تحقیق از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر استنتاج توصیفی، و از لحاظ طرح تحقیق از نوع پس رویدادی و گذشته نگر می باشد، جهت گردآوری داده ها شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس به روش سرشماری و بدون استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و عملکرد مالی آن ها در بازه زمانی 4 ساله منتهی به 29.12.1393 مطالعه گردید. تلفیقی از معیارهای ریسک و بازده پس از استاندارد سازی به عنوان معیارهای هدف تعیین شد، در مدلسازی مساله از رویکرد برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است. از آنجایی که مدل ارائه شده چند هدفه است در ابتدا سعی شده است تا مدل به روش برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن چند آرمان به تابع هدف(mcgl)  تبدیل شود،. پس از استخراج پارامترهای مدل و استاندارسازی آنها، مدل در نرم افزار gams 24, 1, 3 کدنویسی شد. حل بهینه مدل نشان داد که شرکت ها جهت تامین بهینه مالی در قلمرو تحقیق در سال آتی عمدتا از محل منابع داخلی و از محل غیر بدهی تامین مالی نمایند، بطوری که نتایج حاصله بیانگر این امر است، که تامین مالی از محل منابع داخلی بطور میانگین از محل سود انباشته 53 درصد افزایش، وتامین مالی از محل منابع داخلی تقریبا بدون تغییر، وتامین مالی از محل وام 80 درصد کاهش، و از محل افزایش سرمایه بطور متوسط بیشتر از 132 کاهش یابد پیش بینی می شود سود قبل از بهره و مالیات واحدi ام در دوره آتی 49 درصد کاهش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها