• بررسی آجرنوشته ی هوته لوتوش اینشوشیناک در موزه ی باستان شناسی شهرکرد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این آجر نوشته ی ایلامی از جهات مختلف دارای اهمیت فراوان است، که با کشف آن در استان چهارمحال و بختیاری اهمیت این استان را در عصر ایلامی نشان می دهد. هدف از انجام این تحقیق از یک سو معرفی موزه ی باستان شناسی شهرکرد به عنوان یک عامل گردشگری در استان و از سوی دیگر درک هر چه بهتر وضعیت اجتماعی در اواخر دوره ی ایلام میانه است. هوته لوتوش اینشوشیناک جانشین شیلهاک اینشوشیناک بود، او پسر ارشد ملکه ناهونته اوتو بوده است. اهمیت این پادشاه ایلام از آن جهت است که هجوم نبوکد نزار به ایلام در زمان او رخ می دهد. او در این کتیبه از چند خدای ایلامی نام می برد که نام بردن از این خدایان به صورت اتفاقی در کتیبه ی ناحیه ی شمال ایلام نبوده است و تماما متناسب با اعتقادات ایلامیان در خصوص مناطق مختلف حکومتشان می باشد. سپس برای برادران و خواهرانش به ترتیب درخواست سلامتی و پیروزمندی می کند. برادران و خواهرانی که به نظر ناتنی اند و فرزندان شیلهاک اینشوشیناک همسر ناهونته اوتو و عموی هوته لوتوش اینشوشیناک هستند. روی کار آمدن هوته لوتوش اینشوشیناک به این دلیل بود که او پسر ارشد ملکه ناهوتنه اوتو بوده استف این امر نشان از اهمیت زنان در عصر ایلامی هم دارد موضوعی که با بررسی این آجر نوشته از جهات مختلف خود را نشان می دهد. در عین حال می توان با بررسی دیگر کتیبه های مربوط به این پادشاه ایلامی قسمت هایی از آجر نوشته را که ناخوانا بوده حدس زده و آن را تقریبا به صورت کامل بازسازی نمود. همچنین در این بررسی می توان تقدم و تاخر کتیبه های مختلف هوته لوتوش اینشوشیناک در سالهای مختلف حکومتش را مشخص کرد. موضوعی که می تواند در تاریخ نگاری ایلام بسیار مهم و مفید فایده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها