• بررسی نشست در سد های خاکی با نرم افزارهای seep/w و plaxis (مطالعه ی موردی سد کبودوال)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2451
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تغییر شکلهای افقی و قائم را می توان یکی از نشانه های تغییرات در پارامترهای مؤثر در پایداری سد دانست. در این مقاله با استفاده از نتایج ابزاردقیق نصب شده در بدنه سد کبود وال، تحلیلی از رفتار سد در زمان ساخت و نیز تأثیر عملیات ساختمانی، روی نشست یا جابجایی قایم، صورت گرفته است. مدلسازی سد با نرم افزارهای seep/w و پلاکسیس انجام گرفته شده است. هر دو نرم افزار مقدار نشست نهایی، یکسانی دارند. بیشترین نشست در نرم افزار پلاکسیس در تراز خاکریزی 182 می باشد،که با نتایج ابزار دقیق تطابق خوبی دارد؛ در صورتی که این مقدار در نرم افزار seep/w در تراز 175 رخ می دهد. که دلیل آن به خاطر آن است که مدل رفتاری در نرم افزار پلاکسیس موهر کلمب است؛ درصورتی که در نرم افزار seep/w الاستیک خطی است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها