• پاسخ دینامیکی پل ترک های (با آرایش کابلی متفاوت) به خرابی آنی یک کابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 680
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خرابی یک یا چند کابل در پل های ترک های باعث ایجاد نیروی دینامیکی می شوند که در این صورت تنها تحلیل استاتیکی کافی نیست و باید اثرات گسیختگی کابل با تحلیل دینامیکی در طراحی پل مد نظر قرار گیرند. در این مطالعه پاسخ پل با آرایش کابل های بادبزنی و با دکل h شکل تعیین گردید و تأثیر قطع شدن هر کدام از کابل ها به صورت جدا بر روی این پاسخ بررسی شد. هم چنین محل شروع خرابی، و نسبت تنش های ایجاد شده در عرشه ی این پل تحت قطع شدن کابل ها به دست آمدند. بدین منظور مدلی با آرایش کابلی بادبزنی بررسی شد و نرم افزار sap200 استفاده گردید. با توجه به نسبت تنش های حاصل، محل شروع گسیختگی در عرشه بتن تحت نیروی وارد از قطع شدن کابل ها بررسی شد. هنگام گسیختگی کابل به پل نیرویی وارد می شود. برای در نظر گرفتن این پدیده نیروی کابل به صورت تاریخچه ی زمانی به پل اعمال گردیده است. قطع شدن کابل ها با نیروی محوری بزرگ باعث خرابی بتن عرشه در سطح نزدیک به محل قطع شدگی بتن می شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها