• بررسی مولفه های زیباشناسی در آثار معماری نمونه موردی: معماری معاصر ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 1164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زیبایی و زیباشناسی در طول قرن ها از طرف نظریه پردازان متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تکامل یافته است. در این میان، معیارهایی برای زیبایی بیان شده است که می توان از آن ها در سنجش زیبایی آثار معماری بهره جست. در هنگام طراحی و ساخت بنا، توجه به موضوع زیبایی و نحوه ادراک آن از سوی ناظرین و استفاده کنندگان امری مهم است. این در حالی است که میزان اطلاعات زیباشناسی افراد متفاوت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تجربی بوده و هدف از این پژوهش، ابتدا تعریف معانی و مفاهیم زیبایی و زیباشناسی و بررسی نظریه محیط های پاسخده و انواع زیباشناسی بر مبنای رویکرد اکولوژیک می باشد و سپس از بطن این نظریه ها، معیارهایی استخراج شده و با تعریف نمونه های موردی در قالب 2 گروه 8 موردی از بناهای معماران داخلی، با استفاده از پرسش نامه این معیارها در این نمونه ها بررسی می شود. جهت بررسی نمونه از سه گروه پرسش شونده که شامل 10 نفر از اساتید معماری، 40 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و 60 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد غیر معماری استفاده می شود. در نهایت یافته ها بیانگر این مورد می باشند که هر یک از 3 گروه پرسش شونده با توجه به میزان برخورداری از اطلاعات زیباشناسانه، در نگاه به زیبایی بناها، نگرش زیباشناسانه ی متفاوتی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها