• بررسی میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه 10)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 528
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  معلولان مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در خیابان ها، معابر، ادارات و بانک ها تردد کنند و در این رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشند. رعایت نکردن قوانین مناسب سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر مشکلات عدیده ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و... ایجاد می کند. بنابراین هدف تحقیق حاضر ایجاد معابر شهری منعطف و منطبق با خواسته ها و نیازهای معلولین می باشد. جامعه آماری ما در این تحقیق مسئولین ذیربط شهرداری و مسئولین سازمان بهزیستی منطقه 10 شهر تهران و هم چنین معلولین ساکن و در حال تردد از این مسیر می باشد که از روش های نمونه های در دسترس یا نمونه های اتفاقی استفاده شده است برای محاسبه حجم نمونه ی معلولین و جانبازان از روش کوکران استفاده شده است. و به طور تصادفی 384 نفر از معلولین و 162 نفر از مسئولین مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها، با نرم افزار spss و swot انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که در منطقه 10 تهران مناسب سازی مطابق با استاندارد صورت جزئی صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم