• بررسی شاخص های مدیران شایسته در پروژه های عمرانی؛ مطالعه موردی: شرکت آریانفت شهاب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 974
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یک سازمان موفق سازمانی است که در آن نیروی انسانی با عملکرد بالا، شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت کسب و کار و تحقق اهداف راهبردی سازمان را دارا می باشد. از این رو است که انتصاب یک مدیر قابل و شایسته اهمیت می یابد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های مدیران شایسته در پروژه های عمرانی و به طور خاص در یکی از شرکت های بین المللی کشور (آریانفت شهاب) انجام شد و ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران و کارکنان، بررسی گردید. روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی بوده است که در بعضی از مقاطع رنگ محتوایی به خود گرفته است و آن شامل دو روش می باشد: به صورت های مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی که به کمک پرسشنامه از خبرگان انجام شد. جامعه آمارى پژوهش شامل کارشناسان خبره در دانشگاه ها، وزارت نفت و شرکت مذکور بوده است. نحوه گردآوری داده ها از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه بوده که پایایى آن برای مولفه های شاخص های مدیران شایسته انجام و به روش آلفای کرونباخ برابر 0.75 محاسبه و تایید گردید. امروزه سازمان ها در تلاشند تا شایسته ترین افراد و مدیران را در پروژه های در دست اجرای خود از قبیل پروژه های ای پی سی جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ها ایجاب می کند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارت ها و توانایی ها به همراه ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود می باشند. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه و با بالاترین بازده، کار انجام دهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت نمایند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ابعاد مختلف شایستگی شامل شایستگی های فردی، بین فردی، عملیاتی و شغلی و راهبردی و مهارتی از تاثیرگذاری بالایی در ارتقای سطح عملکرد در پروژه و به دنبال آن موفقیت پروژه برخوردار هستند. بنا به ادعای بیشتر کارشناسان، %80 انواع شایستگی ها در محیط بیشتر پروژه ها یکسان هستند، و کم تر از %20 دیگر را می توان مطابق با نوع پروژه تعیین نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها