اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر سنخیت محصولات شرکت با شخص و قصد خرید مصرف کننده (مطالعه موردی: خریداران گوشی های هوشمند)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 548
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  از زمانی که ارتباط بین نقش های اجتماعی و سیاسی و محیطی و اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمان ها با پویاییهای جدیدی مواجه شده اند. چالش پیش روی سازمان ها این است که آنها باید همزمان به افزایش سودآوری و پاسخ گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض، دست یازند. سازمان ها و شرکت ها همواره باید با شناسایی و مطالعه رفتار مصرف کنندگان به کسب مزیت رقابتی بپردازند. از آنجایی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیت های بازاریابی هستند، مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار مصرف کننده تاثیرگذار هستند باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرف کننده می گردد که بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را ارائه نمایند که با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و حداکثر رضایت آنان را تامین نماید. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-کاربردی است که شامل 4 فرضیه و از نرم افزار ibm spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور است. تعداد تقریبی دانشجویان 7000 نفر بوده که بر این اساس، تعداد حجم نمونه ی مورد نیاز با بهره گیری از روش های نمونه گیری تصادفی مورگان-کرجسی 382 نفر بدست آمد که از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به طور تصادفی این تعداد به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها