• اثر عناصر آلیاژی کروم و زیرکونیوم بر روی مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 481
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش خواص مکانیکی و خواص خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 که به آن عناصر کروم و زیرکونیوم اضافه شده است موردبررسی قرارگرفته است. درصد عناصر اضافه شده به این آلیاژ 0.1 درصد کروم، 0.1 درصد زیرکونیوم، 0.1 درصد کروم و زیرکونیوم به صورت همزمان و در پایان 0.2 درصد کروم و زیرکونیوم به صورت همزمان بود. نمونه ها ابتدا ریخته گری گردیدند و در نهایت از همه ی آن ها تست های پلاریزاسیون و سختی گرفته شد و از همه ی نمونه ها عکس های متالوگرافی برای بررسی ریزساختار آن ها تهیه گردید. با توجه به نتایج به دست آمرده بهترین مقاومت به خوردگی مربوط به نمونه ای ست که به آن 0.1 درصد وزنی کروم و زیرکونیوم به طور همزمان اضافه شده است. بهترین سختی در بین نمونه های این آزمایش هم مربوط به نمونه ای می باشد که به آن 0.1 درصد وزنی زیرکونیوم اضافه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها