• شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای نوآوری باز (مورد مطالعه بانک مسکن)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشایندهای نوآوری باز در بانک مسکن و اولویت بندی پیشایندهای شناسایی شده می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از شاخه توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان ده نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق توزیع شده است. در مرحله اول تعداد 56 پیشایند استخراج شده از ادبیات نظری تحقیق، جهت انتخاب پیشایندهای مهم در اختیار خبرگان قرار گرفت. در این مرحله با استفاده از تکنیک ahp وزن پیشایندها تعیین شد. در ادامه با محور قرار دادن اصل پارتو، پیشایندهایی که 80% ارزش را داشتند، اولویت بندی شدند (11 پیشایند). به منظور اولویت بندی پیشایندها از فن تاپسیس فازی استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی جهت رتبه بندی زیرمعیارها، بیانگر آنست که در میان پیشایندهای پژوهش، پیشایند افراد کلیدی با شاخص شباهت 0.525563 در اولویت اول و اعتماد با شاخص شباهت 0.470923 در اولویت آخر قرار گرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها