• تاثیر انگیزه سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 507
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحضه ای برخوردار هستند و می توانند رویه آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارشگری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود وزیان (رقم سود خالص ) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. اطلاعات مالی شرکت های سهامی در صورتی که نامربوط و غیرقابل اعتماد باشند، ممکن است موجب زیان های اقتصادی برای سهامداران و سایر ذینفعان برون سازمانی شوند. یکی از مکانیسم هایی که باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده می شود، مکانیسم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار مالکیت و ساختار هیات مدیره است که به عنوان مکانیسمی کنترلی عمل می نمایند. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با تاثیر انگیزه سرمایه گذاران نهادی برکیفیت سود صورت پذیرفته است. در این پژوهش کیفیت سود براساس چهار معیار، هموارسازی سود، مدیریت به سمت سود هدف، شناسایی به موقع زیان و کیفیت اطلاعات مربوط اندازه گیری و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی در دو سطح مالکیت نهادی بخش دولتی و خصوصی طبقه بندی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت دولتی و انگیزه های سازمانی بر کیفیت سود می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم