• بررسی مدیریت کارآمد ارتباط با مشتریان (crm) مبتنی بر پردازش سیار در شرکت قاسم ایران شعبه استان آذربایجان شرقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی مدیریت کارآمد ارتباط با مشتریان مبتنی بر پردازش سیار در شرکت قاسم ایران شعبه استان آذربایجان شرقی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان و مشتریان شرکت قاسم ایران استان آذربایجان شرقی بود، که از بین جامعه آماری، 425 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند، که 42 نفر را کارکنان شرکت، 68 نفر را مشتریان بخش دارویی و 315 نفر را مشتریان بخش مواد غذایی و آشامیدنی تشکیل دادند. دوره زمانی انجام تحقیق نیز بهار 1396 بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. براساس یافته های رگرسیونی، تمامی فرضیه ها تایید شدند؛ بطوریکه افزایش مدیریت کارآمد ارتباط با مشتریان مبتنی بر پردازش سیار، تاثیر مثبتی بر تعداد مشتریان، میزان فروش، کیفیت خدمات و رفتار کارکنان داشت، ولی تأثیر آن بر تعداد شکایات و انتقادات منفی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها