• فراخوان اساطیر در آثار بهزاد کرمانشاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/10/27
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فرهنگ ایرانی دارای اسطوره های هنری و ادبی است که همانند ریشه هایی آن را محکم و استوار نگه داشته و مانع از فراموشی و گسست فرهنگی است. ویژگی های اسطوره حرکت پنهان و آشکار در طول زمان و مکان و تبدیل شدن آن به یک الگو برای تکرار و تکثیر است. بازتاب عناصر اساطیری در شعر بهزاد کرمانشاهی یک مشخصه سبکی است، که در آفرینش تصویرهای بیانی و معانی تازه، کارکرد بسامدی قابل توجهی دارد. این مقاله با هدف تبیین شگردهای تجلی عناصر اساطیری در شعر بهزاد کرمانشاهی سامان یافته است. عشق به انسان و همراهی با او در شادی ها و شکست ها، یکی از خصوصیّات برجسته ی شعر اوست، که به شعرش هویّت انسانی- اسطوره ای بخشیده است. در این مقاله، تجلی اسطوره در شعر بهزاد در چهار شاخه بررسی شده است: تجلی عناصر انسانی، تجلی عناصر حیوانی، تجلی عناصر جمادی. شیوه ی تحقیق در این مقاله: توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. در این زمینه مقاله یا کتابی تحت عنوان فراخوان اساطیر در آثار بهزاد کرمانشاهی یافت نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها