• بررسی رابطه قدرت رقابت بازار تولید و چسبندگی هزینه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 415
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یک شرکت در مواجهه با محیط رقابتی در ابتدا به احتمال زیاد به سرمایه گذاری مکرر روی می آورند تا از مزایای فرصت های سرمایه گذاری جدید بهره مند شوند. برای چنین شرکتی، مخارج سرمایه گذاری، باید هم در دوره هایی که فروش کاهش می یابد و هم در دوره هایی که فروش افزایش یابد، متحمل شوند که نتیجه آن ممکن است این باشد که رابطه پائین تری (بالاتری) میان فعالیت های فروش و هزینه های عملیاتی در زمانی که فروش کاهش (افزایش) می یابد، وجود داشته باشد. دوم اینکه، یک شرکت به احتمال زیاد پس از شروع یک پروژه نیازمند پرداخت یک سری مخارج است تا بتواند پروژه را ادامه داده، آن را نگهداری کند و بهبود دهد و بدین وسیله موقعیت رقابتی خود را تقویت کند. در نهایت اینکه کاهش فروش ممکن است برای شرکت نشان دهنده این باشد که در حال از دست دادن موقعیت رقابتی خود در بازار تولید باشد و ممکن است شرکت را فوراً وادار به سرمایه گذاری اضافی در منابع کند. در مقایسه با بحثی که در بالا مطرح شد، رقابت ممکن است به طور میانگین سودآوری شرکت را کاهش دهد. در این سناریو شرکت ها با احتمال کمتری سرمایه گذاری های با بهای تمام شده بالا انجام می دهند زیرا این سرمایه گذاری ها می توانند در آینده سودآوری شرکت را کاهش دهند. در چنین شرایطی باید شاهد این باشیم که شرکت ها در دوره هایی که فروش کاهش می یابد، هزینه ها را به طور فزایندهای کاهش دهند که این امر منجر به این می شود که درجه چسبندگی هزینه کاهش یابد. هدف از این پژوهش پاسخ دادن به این سوال است که آیا قدرت رقابت بازار محصول با چسبندگی هزینه رابطه دارد یا خیر؟ این تحقیق از نوع شبه تجربی و پس رویدادی بوده و برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. حجم نمونه شامل 187 شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت تصادفی انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1385 تا 1394 محققین دریافتند که در شرایطی که قدرت رقابت بازار محصول زیاد است، چسبندگی هزینه بیش تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها