• بررسی سبک زبانی نوروزنامه خیام نیشابوری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 616
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نوروزنامه نمونه کاملی از سبک نثر مرسل در قرن پنجم است و کلیه مختصات نثر قرن پنجم در آن دیده می شود. سبک نگارش نوروزنامه ساده و شیوا و خالی از تکلف است. اما با وجود اینکه این اثر از آثار مهم نثر مرسل است، تاکنون مورد توجه سبک شناسان قرار نگرفته است و مقاله یا اثری در این مورد، دیده نمی شود. در این مقاله، بر مبنای تقسیم بندی مشهور سبک شناسی به سطوح زبانی و ادبی و فکری، به بررسی مختصات سبک دوره و نیز سبک شخصی نوروزنامه در سطح زبانی و آوایی که مهم ترین سطح سبکی آثار نثر مرسل نیز هست، پرداخته می شود. از یافته های این پژوهش این است که خیام نیشابوری در سطح زبانی، به استفاده از مترادفات عربی و نیز درج همزه های اضافه، تمایل فراوانی داشته حال آن که این ویژگی ها در دیگر آثار نثر مرسل، چندان پربسامد نیست. از طرفی دیگر وجود انواع ساختارهای کهن و تاریخی فعل مضارع و ماضی، نشان دهنده سبک دوره نوروزنامه یعنی سبک مرسل است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها