اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/08
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اغلب مسائل زیست محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد زیست محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط زیست و منابع را به دنبال داشته است. هدف این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بررسی شاخص های آگاهی زیست محیطی، شاخص آگاهی از وضعیت منابع روستا با میانگین 3.47 بالاترین رتبه و شاخص آگاهی از مزایای استفاده از انرژی های پاک با میانگین 2.33 پایین ترین رتبه و در بررسی شاخص های نگرش مسئولانه زیست محیطی، شاخص پی بردن به ارزش و اهمیت منابع طبیعی روستا با میانگین 3.48بالاترین رتبه و شاخص اعتقاد به عدم تسلط انسان بر طبیعت با میانگین 2.30 پایین ترین رتبه و در بررسی شاخص های رفتار محیط زیستی، شاخص استفاده صحیح از ماشین آلات کشاورزی با میانگین 3.47 بالاترین رتبه و شاخص شرکت در دوره های آموزشی برای افزایش دانش با میانگین 2.33 پایین ترین رتبه و در بررسی شاخص های اخلاق زیست محیطی، شاخص از بین بردن علف های هرز داخل نهرها با میانگین 3.54 بالاترین رتبه و شاخص انتقال تجربیات در زمینه مضرات کودهای شمییایی به دیگر کشاورزان با میانگین 2.47 پایین ترین رتبه را کسب نموده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها