• بررسی پاسخ لرزه ای قاب های خمشی با پی گسترده بر روی خاک نرم با لحاظ کردن اندرکنش خاک -پی -سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 388
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه طراحی و اجرای پروژه های گسترده و وسیع به خصوص در شرایط نامطلوب ژئوتکنیکی به دلیل ایجاد وضعیت های ناشناخته در اثر اعمال بارهای دینامیکی و در نظر نگرفتن عوامل مختلف تاثیرگذار از جمله برهم کنش خاک پی و سازه، با افزایش ضریب اطمینان طراحی و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده همراه می باشند. در حالت کلی سازه با خاک اطراف خود در حال بر هم کنش می باشد، و بار وارده به محیط خاک اطراف سازه، در خلال تحریک زلزله باید در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک- سازه- پی، پاسخ لرزه ای سازه ها را تغییر خواهد داد و باعث کاهش یا افزایش نیروی برش پایه می شود. در این پژوهش آثار اندرکنش دینامیکی خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمان های سطحی و مدفون در خاک به کمک روش تحلیلی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور و با هدف ارزیابی اثر اندرکنش بر روی پاسخ ساختمان، در کل 6 مدل مختلف سازه با تعداد طبقات 5، 7 و 10 در دو حالت مختلف با پایه صلب بدون در نظر گرفتن اندرکنش و با پایه منعطف با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک سازه در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در اثر اندرکنش، برش پایه، برش درون طبقات و مقدار تغییر مکان نسبی (به استثنای طبقه اول) کاهش یافته در حالی که دوره تناوب واقعی ساختمان و تغییر مکان مطلق طبقات افزایش می یابد. هم چنین هر چقدر پی انعطاف پذیر تر باشد تاثیر در نظر گرفتن توزیع تنش در تغییر شکل ایجاد شده در زیر پی بیشتر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها