• تبیین موانع توسعه گردشگری الکترونیک در صنعت گردشگری ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 349
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   به طور کلی آمارها گویای جایگاه نازل توریست در کشور و سهم 1% ایران از سبد گردشگری جهانی است که شهر اصفهان نیز از این قاعده مستنثی نیست؛ گردشگری الکترونیک سبب رونق بازارهای رسمی و محلی کشورها و نیز توسعه بازاریابی و تبلیغات است که این امر موجب رونق تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی می گردد. بنابراین انجام یک مطالعه ی تحلیلی بر روی گردشگری الکترونیک در شهری مانند اصفهان، موثر بوده و می تواند راهکارهای لازم را پیش روی مدیران صنعت گردشگری به منظور توسعه گردشگری الکترونیک قرار دهد. هدف از این پژوهش تبیین موانع توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان است. این پژوهش از نظر روش تحلیلی- توصیفی است واز نظر هدف پژوهشی کاربردی می باشد. در این پژوهش بر روی موانع توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، مطالعه ای در قالب پرسشنامه ی محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت گرفته و میان گردشگران ورودی به اصفهان در تابستان 1395، مدیران و کارشناسان توزیع و سپس در نرم افزار spss 22 همبستگی بین متغیرها با متغیر وابسته آزمون شده است. نتایج حاصل نشان می دهد عوامل فرهنگی- اجتماعی، فنی- زیر ساختی، انسانی، محیطی و سازمانی- مدیریتی از جمله موانع توسعه گردشگری الکترونیک می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها