• بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 323
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور می باشد. پژوهش به صورت یک طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان لامرد در جنوب استان فارس انجام شد. عامل های آزمایش شامل 10 رقم گندم (مهرگان، چمران2، بهرنگ، آفتاب، چمران، افلاک، افق، شبرنگ، سیروان و  3,(m-90-16 تیمار کود سولفات پتاسیم k0)  شاهد، k1  یکبار  استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار  و  k2 دوبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار از منبع کودی) و 2 محیط تنش (عدم تنش شوری (0) و تنش شوری (100)) بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور رابطه معناداری وجود دارد همچنین مصرف کودهای پتاسیم باعث بهبود رشد رویشی و افزایش عملکرد و اجرای عملکرد گندم گردید که در این خصوص، مصرف سولفات پتاسیم در مناطق با تنش شوری از اهمیت بیشتری برخوردار بود. محلول پاشی کود سولفات پتاسیم باعث افزایش قابل توجه عملکرد اقتصادی گندم گردید. بنابراین، دو بار محلولپاشی سولفات پتاسیم در مرحله رشدی ساقه دهی و خوشه دهی، برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی گندم قابل توصیه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها