اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه ویژگی درون گرایی در زنان عادی و زنان روسپی شهر اصفهان سال 93-1392

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/11/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/11/26
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف کلی« تعیین تفاوت ویژگی درون گرایی در زنان عادی و زنان روسپی شهر اصفهان سال 93-1392 انجام شد. روش تحقیق پس رویدادی از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه زنان روسپی و عادی شهر اصفهان بودندکه از بین آنان 30 نفر از زنان روسپی بصورت نمونه گیری گلوله برفی و 30 نفر از زنان عادی با شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو (1985) بود. نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد:  بین برون گرایی  در زنان روسپی و عادی تفاوت معنادار وجود نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها