• کمانش پوسته های استوانه ای از جنس مواد مدرج تابعی با مقطع بیضی به روش نوار محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 233
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه از پوسته ها به فراوانی در صنایع هوا و فضا و ساخت زیر دریایی ها استفاده می شود. در پژوهش های پیشین کمانش پوسته های با مقطع دایره به صورت کامل بررسی شده است. این مقاله به بررسی کمانش پوسته های با مقطع بیضی از جنس مواد مدرج تابعی تحت بار جانبی به روش نوار محدود می پردازد. ویژگی های مصالح به طور پیوسته طبق رابطه مشخصی در راستای ضخامت تغییر می کند. روش محاسبه کمانش پوسته به روش مقدار ویژه و به صورت نیمه تحلیلی و با در نظر گرفتن تئوری برشی مرتبه اول می باشد. توابع تغیر مکان در جهت طولی پوسته به صورت بسط های مناسبی از سری فوریه و در جهت محیطی به صورت چند جمله ای لاگرانژی در نظر گرفته می شوند. جهت بررسی صحت و دقت روش ارائه شده، نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از نرم افزار آباکوس که از روش اجزاء محدود استفاده می کند مقایسه شده است. نتایج نشان از دقت مناسب روش ارائه شده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها