• بهسازی زیستی خاک شور و سدیمی با استفاده از جلبک دونالیلا سالینا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بهسازی زیستی خاک شور و سدیمی با استفاده از جلبک دونالیلا سالینا

  اتصال ذرات زیستی و انسداد هیدرولیکی زیستی دو نمونه خاک شور و سدیمی استان بوشهر شهرک صنعتی بوشهر ونمونه خاک پتروشیمی جم فاز 2 و هم چنین یک نمونه خاک شاخص از ماسه سیلتی (16-50) مورد بهسازی زیستی توسط جلبک دونالیلا سالینا، در این پژوهش قرار گرفت. تاثیر یک نمونه جلبک، سه نمونه خاک، دریک غلظت واکنشگر (مخلوط اوره، کلرید کلسیم، نیترات کلسیم، محیط کشت وکلرید کلسیم در غلظت های 3، 1، 1، 1 مولار) و در دو مدت واکنش (28 و 56 روز) در سینی های شفاف خاک و در محفظه ی استریل شده، کنترل نور و دما قرار گرفت. مایع تلقیح به صورت هفته ای به ستون های خاک اضافه شد. نتایج نشان داد، استفاده از جلبک دونالیلا سالینا موجب کاهش معنی دار نفوذپذیری هر سه نمونه خاک شد. افزایش زمان واکنش نیز نشان داد نمونه ها با گذشت زمان از چسبندگی و انسداد هیدرولیکی بیش تری برخوردار شدند. گونه دونالیلا سالینا هم چنین باعث افزایش معنی دار پارامتر های مقاومت برشی در سه نمونه خاک استان بوشهر شد. آزمایشات شیمیایی و ec و اندازگیری ph خاک نشان داد کلیه نمونه ها با افزایش ph مواجه بودند که این خود حاکی از انجام فعالیت بیولوژیک در خاک می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها