• بازآفرینی الگوهای کالبدی بازار سنتی در طراحی بازارهای عمودی نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1539
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این مقاله که موضوع آن بازآفرینی الگوهای بازار سنتی در طراحی بازارهای عمودی می باشد با هدف شناخت الگوها، استخراج الگوهای بازارهای سنتی و به کارگیری این الگوها در بازارهای عمودی امروزی می باشد که نیازهایی متفاوت از دیروز را برآورده می کند. در واقع هدف این است که با شناخت الگوهای سنتی، و روند تکاملی آن ها، به نیازهای امروزی پاسخ بدهیم. روش تحقیق در این مقاله دو روش توصیفی و همچنین روش تحلیلی است که با رویه های کتابخانه ای و میدانی اطلاعات مورد نیاز مقاله جمع آوری شده است. در پایان هم به این نتیجه رسیده ایم که الگوها اصولی محدود هستند اما این امکان را می دهند که بناهایی با ارزش را خلق کنیم. با شناخت الگوها و به کار گیری آن ها، می توان در یک فرایند خلاقه طراحی به معماری بدیعی رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها