• تحلیل تغییرات کالبدی خانه ها با روش پس سکنایی در روانشناسی محیطی مطالعه موردی: شهرک – شرکت های شهر آبادان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این پژوهش با رویکردی انتقادی صورت می پذیرد تا بازخورد طراحی گذشته را مشخص کند و از نتایج واقعی آن به مثابه یک تجربه برای افزایش اطلاعات محیطی استفاده کند. اهمیت طرح این پژوهش می بایست بر اساس کدام نیازهای آنها انجام شود؟ چگونه این نیازهای باید اولویت بندی شوند؟ مطالعه ی خانه های ساخته شده توسط معماران انگلیسی که ساکنین ایرانی دارد، علاوه بر نمایان ساختن تفاوت سطح ادراک معمار و استفاده کننده، مشخص کرده است که در کدام قسمت های این خانه ها نیازهای استفاده کننده پاسخ داده نشده و در نهایت منجر به ایجاد تغییرات محسوس در کالبد، توسط بهره ور شده است. یکی از روش های پژوهش در روانشناسی محیطی، روش ارزیابی پس سکنایی است، به این معنی که پس از ساخته شدن ساختمان و استقرار بهره برداران، به منظور ارزیابی بازخورد طراحی انجام می پذیرد. در این پژوهش محققان به ثبت و تحلیل قسمت های از خانه ها که توسط ساکنین آنها تغییر یافته بودند، پرداختند. بررسی بناهای موجود، مدارک دقیقی از نیازها و رفتارهای مردم شهر به دست داده است. نتایج نشان می دهد، نیاز به خلوت یک نیاز مشخص در بین اکثر ساکنین است، ساکنین، محیط زندگی خود را با نشانه گذاری شخصی سازی کرده تا با ایجاد تفاوت بصری بر روی مالکیت خود تأکید کنند. نیاز دیگر، نیاز به محرومیت است که در طراحی قبلی مورد توجه نبوده است اما ساکنین خود به تغییر وضع قبلی پرداخته اند. بررسی ها نشان می دهد ساکنین نیاز به فضاهایی با قابلیت انعطاف پذیری دارند تا بتوانند آنها را آن طور که نیاز دارند تغییر دهند، فضاهایی را اضافه کنند و یا کالبد فضاهای قبلی را به روز کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها