• بررسی عوامل اقلیمی و تعیین کارائی اقلیمی مدارس دوره پهلوی شیراز نمونه موردی مطالعه هنرستان حبیب بن مظاهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 993
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بدون شک معماری مدارس و بهره گیری از عوامل اقلیمی در آن ها با توجه به ازدیاد ساعات حضور افراد در این فضاها از نکات حائز اهمیت است. معماری بناهای مختلف در شهر شیراز در طول تاریخ همواره و در بیشتر موارد بر اساس شرایط اقلیمی صورت گرفته است اما از دوره ی پهلوی و ورود معماری التقاطی به کشور، اقلیم و مسائل اقلیمی کمتر در نظر گرفته شد و بیشتر به ظواهر بنا پرداخته شده است. با این وجود باز هم کمابیش آثاری از رعایت اصول اقلیمی در بناهای این دوره مشاهده می شود.این مقاله بر آنست تا با بررسی مدارس دوران پهلوی، تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با شرایط نامناسب اقلیمی همچون تابش نامناسب آفتاب و جریان نامناسب باد و بهینه کردن این عوامل در آن زمان را مورد بررسی قرار دهد تا میزان بهره گیری از اصول اقلیمی را در مدارس که یکی از مهمترین بناهای آن دوره را تشکیل می داده مشخص کند. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی و تحلیل اطلاعات بر روی کالبد مدارس دوران پهلوی پرداخته و از طریق محاسبه ی عمق سایه بان و میزان تابش در فصول مختلف سال، میزان بهره گیری از عوامل اقلیمی در این دوران را مورد بررسی قرار داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها